יש עתיד ראשל"צ - מסע בחירות

 
בלונים ליש עתידבלונים ליש עתיד
בלונים לבחירותבלונים לבחירות
בלונים לקידוםבלונים לקידום
יש עתיד בלוניםיש עתיד בלונים
בלונים כחול לבןבלונים כחול לבן
בלונים לעצומותבלונים לעצומות
בלונים יש עתיד בלונים יש עתיד
בלונים למסע בחירותבלונים למסע בחירות
מסע בחירות בלוניםמסע בחירות בלונים
03-9347232