חגיגות שנה לתחנת i24 News

 
לוגו i24 בבלוניםלוגו i24 בבלונים
קישוטי בלונים מהתקרהקישוטי בלונים מהתקרה
עיצוב המתחם בבלונים בצבעי התחנהעיצוב המתחם בבלונים בצבעי התחנה
קישוט המשרדיםקישוט המשרדים
עיצוב פרחיםעיצוב פרחים
קישוטי בלונים לפי דרישהקישוטי בלונים לפי דרישה
למידע והזמנות: 03-9347232